+385 (0)1 553 1464
info@travelino.hr
 


Travelino d.o.o.
turistička agencija

Avenija Dubrovnik 10
HR-10000 Zagreb

 

Putno osiguranje


Paket putnog osiguranja uključuje:
  • Zdravstveno osiguranje u suradnji s Elviom obuhvaća sljedeće usluge i pokriva:
- troškove nužnog liječničkog tretmana
- troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
- nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik
- kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
- troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu medicinskog prijema u bolnicu ili do najbližeg raspoloživog liječnika
- troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano i propisao je liječnik
- troškove operacije
- troškove repatrijacije osiguranika i druge usluge prema uvjetima osiguranja do iznosa ugovorene svote osiguranja,
- stomatološki tretman u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do iznosa 150 EUR.

Dodatne usluge:
- pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera
- obavješćivanje obitelji osiguranika o njegovom zdravstvenom stanju
- upute o mjerama koje treba poduzeti kad su Vam ukradene isprave, kreditne kartice, putna karta
- u slučaju nepredviđenih događaja ELVIA: šalje poruke u lokalno hrvatsko veleposlanstvo, prenosi sve poruke obitelji ili poduzeću, mijenja hotelsku, avionsku, rent-a-car rezervaciju i sastanke u skladu s Vašim instrukcijama
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
pokriva sve iznenadne događaje zbog čijih je posljedica nastupio osigurani slučaj:
- smrt zbog nezgode
- trajni invaliditet.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
pokriva sve iznenadne događaje zbog čijih je posljedica nastupio osigurani slučaj:
- smrt zbog nezgode
- trajni invaliditet.

Osiguranje prtljage namijenjeno je pokriću šteta na Vašoj prtljazi za vrijeme putovanja, boravka u odredištu, kao i povratka s putovanja. Osiguratelj isplaćuje odštetu za nabavku zamjenske prtljage do najviše 250 EUR, ako prtljaga koju ste predali na prijevoz nije stigla na odredište isti dan kada i osiguranik zbog kašnjenja ili gubitka u prijevozu.

Osiguranje otkaza putovanja pruža zaštitu ako ste zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguratelj će isplatiti 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija ukoliko nastane osigurani slučaj u skladu s uvjetima osiguranja.

Kako postupiti ako se dogodi osigurani slučaj?
Da bi Vam zdravstvena usluga u inozemstvu bila brza i kvalitetna, molimo Vas da u hitnim slučajevima zbog bolesti ili nezgode nazovete SOS telefon sa 24 satnim dežurstvom na hrvatskom jeziku. Poziv se može izvršiti o trošku ELVIE. Kod pozivanja broja potrebno je zatražiti preuzimanje troškova poziva. Podaci koje ćete dojaviti su: ime i prezime, starosna dob, broj police osiguranja, država i grad u kojem se nalazite, broj telefona s kojega zovete.
Centar će stupiti u vezu s koordinatorom za područje na kome se nalazite i u optimalnom roku ugovoriti potrebni nivo zdravstvene zaštite.
Ako ste sami podmirili neke troškove po zdravstvenom osiguranju, molimo Vas da po povratku u Hrvatsku ispunite prijavu štete po putnom osiguranju te ga dostavite u Allianz Zagreb d.d. sa pripadajućom zdravstvenom dokumentacijom.
SOS 24 sata Collect call
telefon ++ 431 525 03 6240
telefax ++ 431 525 03 9240

Prijavljujete li nastalu štetu po nekom od drugih osiguranih slučajeva, molimo Vas da po povratku putovanja obavezno ispunite prijavu štete po putnom osiguranju te dostavite preslike kompletne dokumentacije:
- kod nezgode kompletnu zdravstvenu dokumentaciju
- kod privatne odgovornosti odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljiva odgovornost osiguranika za nastanak štete
- u slučaju gubitka ili oštećenja prtljage potrebno je dostaviti potvrdu policije ili dokument nadležne službe odgovorne za prtljagu u prijevozu ili na čuvanju
- kod otkaza putovanja molimo Vas da u pisanom obliku, najkasnije u roku 15 radnih dana od nastanka razloga za otkaz ili prekid putovanja, obavijestite osiguratelja o istome, odnosno podnesete odštetni zahtjev najkasnije u roku 30 dana od dana kada je po planu trebalo započeti putovanje. Za naknadu stvarnih troškova nastalih otkazom putovanja potrebno je dostaviti dokaz o otkazu putovanja i obračun ustegnutog iznosa.
Za naknadu štete po ostalim vrstama osiguranja šteta se prijavljuje u najbližoj poslovnoj jedinici osiguranja.